Plan lekcji
Oddziały
4LT 4EO 3LM 3ETI 3wm 2TM 2TL 2TT 2TEI 2w 2om 1ET 1LI 1Ma 1Mb 1wm
Nauczyciele
A.Jadasz (JA) K.Nitkowska (NK) P.Dębowski (PD)
J.Antoniuk (AO) M.Augustyniak (MA) M.Bąk (BĄ)
W.Błażyca (WB) E.Brągiel (BE) D.Brudny (BD)
D.Brych (BR) N.Burek (NB) D.Charzewska (DC)
K.Chrapiec (KC) R.Ciesielska-Prasoł (RC) A.Danisz (DN)
A.Drobik (DA) I.Dziduch (ID) B.Erkier (ER)
M.Fenisz (MF) P.Gaik (GA) Z.Gałązka (ZG)
D.Grajner (DG) P.Gwóźdź (GW) Z.Haluch (HZ)
M.Herman (HE) O.Hupka-Holecka (OH) B.Ignacy (IB)
A.Kalita-Bojdoł (AK) I.Karwot (KI) J.Kaźmierczak (KJ)
B.Kiszewski (KW) A.Kozdoń-Majdzik (KA) A.Krzemień (Kr)
M.Kukla (MK) A.Leszczyńska (AL) P.Majdzik (PM)
M.Małyska (MŁ) K.Marekwia (KM) D.Mildner (DM)
M.Ostafińska (MO) M.Paduch (PA) M.Pawełczyk (MP)
I.Pietrasz (IP) A.Pilarska (PL) A.Popenda (PO)
I.Radomska (IR) E.Rataj (RE) J.Rejnisz (JR)
D.Romanek (DR) H.Skrzypiec (HS) A.Stępień (AS)
M.Suchanek (MS) W.Syrek (SR) T.Szczypka (TS)
B.Szlejter (BS) A.Szymczyk (Sz) A.Tkacz (AT)
S.Tokarz (TO) T.Truś (TT) M.Wojtynek (Wo)
E.Vacat (ET) W.Vacat (v2) Z.Pracodawcy (P1)
Z.Pracodawcy (P2) Z.Pracodawcy (P3) Z.Pracodawcy (P4)
H.Vacat (Hi) K.Kulik (KK)
Sale
1 1a 2
3 4 5
5a 6 czytelnia 7
7a 8 9
10 11 11a
12 13 22
P_EN Lab. energetyki SG1 Sala gimanstyczna duża SG2 Sala gimnastyczna mała
SG3 Boisko lub MOSIR Beku Bekuplast Elekt Elektrownia
Kop1 Kopalnia 1 Kop2 Kopalnia 2 1_Pracodawcy Pracodawcy
2_Pracodawcy Pracodawcy 3_Pracodawcy Pracodawcy 3_.Pracodawcy Praodwacy
P_M Mundurowa 23 SG4 Boisko2
30 24 14 rewalidacyjna
6a 6a w biblioteca