Plan lekcji
Oddziały
4LN 4ME 4GIT 4TLG 4TME 3LT 3EO 3wml 2LM 2ETI 2wm 1TM 1TL 1TT 1TEI 1w 1om
Nauczyciele
A.Jadasz (JA) K.Nitkowska (NK) P.Dębowski (PD)
M.Augustyniak (MA) W.Błażyca (WB) E.Brągiel (BE)
D.Brudny (BD) D.Brych (BR) N.Burek (NB)
D.Charzewska (DC) K.Chrapiec (KC) R.Ciesielska-Prasoł (RC)
J.Cwalina (JC) E.Czajkowski (EC) A.Danisz (DN)
A.Drobik (DA) I.Dziduch (ID) B.Erkier (ER)
P.Gaik (GA) Z.Gałązka (ZG) D.Grajner (DG)
P.Gwóźdź (GW) Z.Haluch (HZ) O.Hupka-Holecka (OH)
B.Ignacy (IB) A.Kalita-Bojdoł (AK) K.Spendel (KS)
I.Karwot (KI) J.Kaźmierczak (KJ) B.Kiszewski (KW)
T.Kmita-Drenda (TK) D.Knopik (DK) S.Kontny (KN)
A.Kozdoń-Majdzik (KA) A.Krzemień (Kr) M.Kukla (MK)
A.Leszczyńska (AL) P.Majdzik (PM) M.Małyska (MŁ)
K.Marekwia (KM) D.Mildner (DM) M.Ostafińska (MO)
M.Paduch (PA) M.Pawełczyk (MP) I.Pietrasz (IP)
I.Radomska (IR) E.Rataj (RE) J.Rejnisz (JR)
H.Skrzypiec (HS) A.Stępień (AS) M.Suchanek (MS)
W.Syrek (SR) B.Szlejter (BS) A.Szymczyk (Sz)
A.Tkacz (AT) S.Tokarz (TO) T.Truś (TT)
M.Wojtynek (Wo) A.Żymła (AŻ) E.Vacat (EV)
D.Romanek (DR)
Sale
1 1a Pracowania tyrystyki 2
3 4 5
5a 6 czytelnia 7
7a 8 9
10 11 11a
12 13 22
P_EN Lab. energetyki SG1 Sala gimanstyczna duża SG2 Sala gimnastyczna mała
SG3 Boisko lub MOSIR Beku Elekt
Kop1 Kop2 P_M Mundurowa
23 SG4 Boisko2