Plan lekcji
Oddziały
1TLI 1TLN 1wts 2TLI 2T. log-mundur / T. inf 2TLE 2T. log / t. elektryk 2wmt 2wielozaw / mech / op.tw 3TLE 3w 4TGL
Nauczyciele
A.Jadasz (JA) D.Charzewska (DC) P.Dębowski (PD)
E.Brągiel (ES) N.Burek (NB) D.Brych (BR)
I.Dziduch (ID) D.Grajner (DG) M.Herman (MH)
A.Drobik (DA) Z.Haluch (HZ) B.Ignacy (IB)
A.Kalita-Bojdoł (AK) J.Kaźmierczak (KJ) T.Kmita-Drenda (TK)
A.Kozdoń-Majdzik (KA) J.Krząkała (KZ) A.Krzemień (Kr)
H.Liczba (HL) P.Majdzik (PM) K.Marekwia (KM)
K.Nitkowska (KK) A.Niedzielska (AN) M.Pawełczyk (MP)
M.Paduch (PA) I.Pietrasz (IP) J.Rejnisz (JR)
A.Stępień (AS) M.Suchanek (MS) A.Szymczyk (Sz)
M.Augustyniak (MA) M.Wojtynek (Wo)
Sale
1 2 3
4 5 5a
7 7a 8
9 10 11
11a 12 13
22 P_EN Laboratorium energetyki SW_Warsztaty Sala wykładowa warsztaty
SG1 sala gimnastyczna SG2 siłownia bekuplast
Pracodawcy_kl1 pracodawcy_kl1 Pracodawcy_kl2 Pracodawcy_kl3